Совет САР
Совет САР
(избран на Шестом Съезде САР 9 октября 2020 года, изменения в состав Совета внесены на Седьмом (внеочередном) Съезде САР 14 апреля 2021 года)
 1. Абрамян Ара Аршавирович
 2. Абрамян Арам Оганесович
 3. Абрамян Арсен Анушаванович
 4. Абрамян Артур Акопович
 5. Аванесова Инесса Борисовна
 6. Аванесян Ваге Нелсонович
 7. Авдалян Андраник Самвелович
 8. Аведян Арутюн Мкртичович
 9. Аветисян Рафаел Арменович
 10. Агаян Владимир Балабекович
 11. Айрапетян Камо Дикранович
 12. Акопян Георгий Робертович
 13. Акопян Саркис Зорикович
 14. Алекян Баграт Гегамович
 15. Ананянц Герман Сетракович
 16. Антонов Георгий Антонович
 17. Антонян Артур Агванович
 18. Аракелян Мнацакан Меружанович
 19. Арутюнов Вадим Альбертович
 20. Арутюнян Мигран Эдикович
 21. Ахвердян Александр Ашотович
 22. Бабаджанян Лариса Амазасповна
 23. Багдасарян Акоб Минасович
 24. Барсегян Заруи Эдуардовна
 25. Варваштян Илларион Левонович
 26. Варданян Артём Мнацаканович
 27. Вермишян Меружан Сергеевич
 28. Габриелян Нина Михайловна
 29. Габриелян Сергей Михайлович
 30. Галстян Аветик Айказович
 31. Галстян Ашот Элизбарович
 32. Галстян Карен Оникович
 33. Галустян Вячеслав Владимирович
 34. Гарибян Артуш Гришаевич
 35. Гаспарян Камо Михайлович
 36. Гаспарян Мартик Юрикович
 37. Геворгян Гарик Мерабович
 38. Геворгян Размик Арсенович
 39. Геворкян Феликс Таджатович
 40. Гекчян Мамикон Левонович
 41. Григорян Арсен Борисович
 42. Григорян Атом Коляевич
 43. Гукасян Лусик Лердзуниковна
 44. Гулян Диана Кареновна
 45. Даларян Аркади Аветикович
 46. Есаян Рубен Татевосович
 47. Закарян Гагик Тигранович
 48. Зулумян Бурастан Сергеевна
 49. Кавалян Геворг Вачаганович
 50. Казаров Азат Сергеевич
 51. Казарян Артур Левики
 52. Календжян Сергей Оганович
 53. Карапетян Азат Багратович
 54. Карапетян Самвел Саркисович
 55. Кочканян Сейран Микаелович
 56. Коштоян Дереник Алексанович
 1. Манасян Тигран Левонович
 2. Манукян Геворк Самвелович
 3. Манукян Рубен Григорьевич
 4. Маркос Левон Григорьевич
 5. Маркос Юлия Владимировна
 6. Мартиросян Арташес Рафики
 7. Мартиросян Овик Радикович
 8. Мартоян Армен Гамлетович
 9. Мелконян Вагаршак Мисакович
 10. Мелкумян Давид Айкович
 11. Мигранян Андраник Мовсесович
 12. Мирзоян Александр Арестович
 13. Мирзоян Гарник Сержикович
 14. Мкртчян Гегам Аршалуйсович
 15. Мкртычян Александр Александрович
 16. Мндоянц Сергей Ашотович
 17. Муканян Левон Альбертович
 18. Мурадян Саркис Алексанович
 19. Мусаелян Артем Владислави
 20. Мхитарян Гагик Суренович
 21. Назарян Масис Хачикович
 22. Нигоев Оник Амаякович
 23. Никогосян Мнацакан Аршавирович
 24. Нуроян Гарий Георгиевич
 25. Овакимян Овик Торгоми
 26. Папян Рафик Гарникович
 27. Петросян Валерий Самсонович
 28. Погосян Артур Эдикович
 29. Погосян Грачья Мисакович
 30. Саакян Сеник Варшамович
 31. Саргсян Левон Гарникович
 32. Саргсян Самвел Айастанович
 33. Саркисян Геворг Рубенович
 34. Сарксян Вагаршак Борисович
 35. Сафаров Георгий Арамович
 36. Саядов Сергей Михайлович
 37. Согоян Ваге Фридрихович
 38. Степанян Слава Ашотович
 39. Сурмалян Арутюн Арменакович
 40. Татоян Араик Гамлетович
 41. Тер-Григорьянц Норат Григорьевич
 42. Тонаканян Ваге Зоркинович
 43. Тумасов Аркадий Альбертович
 44. Хачатрян Армен Вазгенович
 45. Хачатрян Артур Манвелович
 46. Хачатрян Артур Фрунзикович
 47. Хачатрян Самвел Генрикович
 48. Хачатурян Михаил Викторович
 49. Хачиян Александр Хоренович
 50. Чилингаров Артур Николаевич
 51. Чилингарова Ксения Артуровна
 52. Чобанян Камо Агамирович
 53. Шамиров Манук Бахшоевич
 54. Шароян Гамлет Оганесович
My Image
партнеры
Союза армян
россии
партнеры Союза армян россии